Tersine Mühendislik Hizmeti Kullanım Alanları

Tersine Mühendislik, günümüz teknolojisinin sanayimize getirdiği önemli bir kolaylıktır. Günümüzde birçok firma tersine mühendislik hizmetlerinden faydalanarak üretmek istedikleri parçaların 3 boyutlu modellerini elde etmekte ve bu parçaların üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Tersine Mühendislik hizmeti birçok sektördeki üreticilerin işlerini hızlandırmaktadır.Bu hizmetin kullanıldığı başlıca sektörler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Üretim Sanayi

Üretim sanayi, tersine mühendislik yönteminin en önemli kullanım alanıdır.Aşağıda alt başlıklar halinde bu yöntemin ilgili sektörlere getirilerini bulabilirsiniz.

Tersine Mühendislik Hizmeti-Kullanım Alanları-Kalıp SektörüKalıpçılık Sektörü

Tersine mühendislik yöntemine en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden biridir. Bilindiği üzere bir parça kalıp vasıtası ile üretiliyorsa, bu kalıbı talaşı imalat tezgahlarında üretebilmek için 3 boyutlu kalıp modellerinin tasarlanması gerekir.

Eğer parçanın 3 boyutlu modeli mevcut ise kalıp çukurları oluşturularak ilgili kalıp 3D datası çıkartılabilir.Ancak 3 boyutlu modelin mevcut olmadığı durumlarda kalıp üreticileri doğru bir kalıp üretimi için tersine mühendislik yöntemini kullanım yoluna gitmektedirler. Kalıpçılık sektörü tersine mühendislik hizmetinin en çok kullanıldığı alanlardan biridir.

 

Tersine Mühendislik Hizmeti-Kullanım Alanları-YedekParçaYedek Parça Sektörü

Yedek parça sektörü ülkemizin gelir potansiyeli anlamında en önemli sektörlerinden biridir. Yedek parça denildiğinde otomotiv yedek parçaları başta olmak üzere, her türlü makine, beyaz eşya vb. ürünlerin yedek parçaları akla gelmektedir.

Yurt dışında üretilen ancak ülkemizde üretimi bulunmayan bir parça üretilmek istendiğinde tersine mühendislik yöntemi başvurulacak en doğru yoldur.

Bunun yanında üretilmek istenen yedek parçanın orjinalinin fiyatlarının oldukça yüksek olması, pazarda bu ürünün muadilinin üretilmesi adına bir talep oluşturmaktadır. Bu anlamda yedek parça üreticileri tersine mühendislik hizmetlerinden oldukça fazla oranda faydalanmaktadırlar.

 

Tersine Mühendislik Hizmeti-Kullanım Alanları-Makine İmalat SektörüMakine-İmalat Sanayi

Tersine Mühendislik hizmeti makina imalatçıları için de oldukça önemli bir konumdadır. Özellikle yurt dışında geliştirilen makina ve aksamlarının teknolojisini yakalamak ve bu teknolojiyi daha ilerilere taşımak günümüz üretim sektöründe rekabet edebilme açısından olmazsa olmaz şarttır.

Bu anlamda makine imalatçıları da tersine mühendislik yöntemine oldukça sık başvurmaktadırlar

 

Medikal Sanayi

Bilindiği üzere medikal sektöründe kullanılan birçok ürün yurt dışından ithal olarak gelmektedir. Medikal sektörü üreticileri bu ürünleri daha ucuza ve aynı kalitede üretebilmek için tersine mühendislik hizmetini sıklıkla kullanmaktadırlar.

 

Diğer Sektörler

Tersine Mühendislik hizmeti üretim sanayisinin yanı sıra tarihi ve sanatsal eserlerin datalarının çıkarılması amacıyla da kullanılmaktadır.Özellikle heykelcilik sektöründe, günümüz heykeltraşları büyük bir heykeli yontarak işlemeyle uğraşmamakta ve bunun yerine

  • El işçiliğiyle küçük bir model yapılması
  • Bu modelin tersine mühendislik yöntemi ile 3D data haline getirilmesi
  • Bu 3D modeli bilgisayarda istediği ölçülere büyütme (scale etme)
  • Modelin büyütülmüş halinin Cnc tezgahlarında otomatik olarak işlenmesi

yöntemi ile ciddi bir zaman kazancı yoluna gitmektedirler.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.